Lave menu


Předmluva

Již sto čtyřicet pět let nosí tato země nové národy... Sto dvacet let uplynulo od doby, kdy vyhnanci ze světa Britanie opustili své domovy a vydali se hledat nový svět, ve kterém by znovu obnovili zašlou krásu a moc svých království. Dávno zničená stará města - Britain, Yew, Trinsic či Minoc již neexistují, v rozvaliny je proměnily hordy démonů. A přece, jejich obrazy jsou stále v našich myslích.

Nová země byla příslibem nového, lepšího života. Ve své štědrosti dala vzniknout novým civilizacím. Avšak ani v těchto končinách nebylo vše tak snadné, jak uprchlíci doufali. Města rostou a padají do zapomnění a naopak zapomenuté národy znovu vystupují z hlubin na povrch. Tak tomu bylo i s Arapalem. Starobylou říší, která si chtěla podmanit svět a tato touha se jí stala osudnou. Pýcha předchází pád a říše Arapalu zmizela z povrchu zemského stejně rychle, jak získala svou moc. Po několika staletích už všichni věřili, že Arapalská říše nadobro zanikla. Svět doufal, že už nikdy tuto prokletou rasu nespatří, avšak i ty nejhorší noční můry se mohou změnit ve skutečnost. Arapal znovu povstal a se silou větrné bouře se vydal obnovit svou zašlou slávu a moc. Mnohé národy se mu postavily na odpor, avšak proti těmto nadlidským tvorům byli i ti nejudatnější bojovníci bezmocní. Ani dva nejvýznamnější městské státy, Toor a Merhaba, nemohly odolat po staletí rostoucí síle. Ve světě padalo jedno město po druhém až nezbyl nikdo, kdo by mohl Arapal zastavit. Tím se dovršila dávná legenda a Arapal získal neomezenou moc nad celým kontinentem.

V lesích zbylo jen několik slabých míst skrytého odboje. A v těchto místech přežívala naděje na nový řád světa a obnovu starých pořádků. Jedním z takových míst je osada Luminor, kterou národy vybudovaly ke konci války, aby se měly kde ukrýt a později se stala zrodem odboje. Arapalská nadvláda sice drží kontinent v ocelových kleštích, ale nic není ztraceno... Z příkladu Arapalu se lze něčemu přiučit, totiž že teprve čas ukáže, jak silná a jednotná je vláda tyrana a že čas může pomoci všem, kteří se pečlivě připravují na změnu. S postupem času totiž odboj sílí a nyní nastává ten pravý čas na vzpouru. Přidej se i ty, hrdinný dobrodruhu, a přidej svůj meč, luk, či knihu kouzel. Třeba to budeš právě ty, kdo rozhodne a přinutí Arapal zalézt znovu pod zem, kam patří!

Novinky

  6.10.2016, Správce arény, Události

  Dnešní turnaj mě překvapil. Účast byla až 7 kusů. Dokonce přisel i ten spálenej na uhel a to je co říct! Asi začínám být populární. Měl bych je začít zpoplatňovat za to, že můžou se mnou stát na stejné zemi? Každopádne... sošky rozdány, mince také, s Alexem jsem dojedl všechno jídlo a ješte jsem uklidil. Můžu s klidem jít odpočívat. V počtu bodů pořád vede Rhian a to jsem se snažil její výkon dnes sabotovat. Budu muset něco vymyslet. Připravím si na ně něco co ješte nezažili!

  Ďábelsky se usmál a šel si lehnout.

  30.09.2016, Gheerský turnaj, Události

  *Rozklepanou rukou a se značnou bolestí hlavy začal psát oznam*

  6. dne nasledujícího měsíce o 19. hodině večerní vás pozývám na druhé letošní utkání v aréně!
  Z disciplín se můžete těšit na duel cvičnou zbraní a na střelbu z luku na terč.


  Přihlášení bude možné u Štefana, vedle kasáren. Účast je bezplatná.
  Hodnocené bude 1. až 3. místo soškou a odměnou v podobě mincí.

  Po turnaji nás bude čekat občerstvení v podobě krvavého masa a dobrého vína!

  "Musim si dávat pozor co a kde piju.. " zamumlal pro sebe.
  *Zmuchlal papír, strčil do obálky a poslal na vyvěšení na gheerskou nástěnku.*

  Podrobné informace o turnaji

  12.09.2016, Správce arény, Události

  Ze zápisku Anadrola, správce arény.

  ...Jedenácteho dne, deváteho měsíce se za zvučného sekání dřeva a ustavičného bečení ovcí uskutečnil turnaj dvou disciplín:
  -Pastevecké dovednosti
  -Sekání kmene

  Účast nebyla hojná ale o to víc kvalitní. V potu tváře se dobrodruzi snažili zdolat turnaj nejlépe jak dovedli. Vítězem sekání se stal Ernest za ním tesně Rhian sugden a Duke. Pastevecké dovednosti nejlépe zvládla Rhian pak Ernest a třetí místo opět obsadil Duke.
  Poznámka: na přístí utkání si dobrodruzi žádají více krve...

  7.09.2016, Gheerský turnaj, Události

  Vážení a milí spoluobčané a návštěvníci Gheeru!

  Již dlouhá doba uběhla od posledního utkání v Gheerské aréně. Dovolte mi pozvat Vás do arény a ukázat co ve Vás je. Pozvěte své přátele i nepřátele a zapojte se do následujícího turnaje, který se uskuteční 11. dne tohoto měsíce od sedmé hodiny večerní.

  Účast na turnaji je bezplatná. Přihlášení bude možné od zítřejšího dne (8.) u Štefana, vedle kasáren, který Vás zapíše na listinu abysme s Vámi mohli počítat.

  Čekají nás tyto disciplíny:
  - Pastevecké dovednosti
  - Sekání kmene

  Hodnotit se bude vždy 1. - 3. místo a to počtem bodů a hodnotnou cenou:
  - 1. místo: 3body, ocenění v podobě zlaté sošky a 3 truhlice s překvapením od Tezara
  - 2. místo: 2body, ocenění v podobě stříbrné sošky a 2 truhlice s překvapením od Tezara
  - 3. místo: 1bod, ocenění v podobě bronzové sošky a 1 truhlici s překvapením od Tezara

  Připraveno bude také pohoštení pro nasycení žaludku a něco na zahnání žizně a nastartování konverzace či jiných poturnajových aktivit (noční aktivity budou provozované bez bodování!).

  S láskou Anadrol

  29.08.2016, Hlášení, Události

  Seděl v dřevěném křesle, opřený o stůl před sebou a okusoval jablko. Bylo těžké určit jeho věk z pouhého pohledu, ale ti co ho znali věděli, že už překročil polovinu páté dekády života. Rozhodně tak ale nevypadal. Díval se na vojáka, který před chvíli prošel dveřmi a teď stál před svým velitelem.
  "Mluv," řekl jen sedící a nonšalantně mávl rukou.
  "Pane, práce na zajištění oblasti pokračují. Některé plány byly naplněny pomaleji než se očekávalo…"
  "... než jsi ty očekával."
  "Než jsem očekával," opravil se voják a zmlknul.
  "Pokračuj."
  "Kamenné pevnosti stojí už i na jihu, s přibývajícím počtem těch pěšáků jsme přistoupili i k výstavbě opevněných táborů. A vzhledem k pomalé těžbě kamene máme jednu dřevěnou stavbu."
  Sedící muž přestal žvýkat jablko a podíval se na vojáka. "Tohle jsou dobré zprávy. Co krystaly?"
  "Výzkum dědictví prokletého Kerantu pokračuje."
  "Výsledky?"
  "Příliš brzy na jakékoli závěry, pane."
  Velitel jen kývl a mávnutím ruky poslal vojáka pryč. V poslední době měl pocit, že se obklopil jen idioty kteří nechtěli zmiňovat špatné zprávy. Naštěstí však nemusel spoléhat jen na ně. Sám sobě gratuloval k rozhodnutí udržovat přímý a skrytý kontakt přímo s jednou z rudých plášťů. Bavilo ho, jak se mu snažila zavděčit.

forum dp2 ozveny dp2 obchodna vyveska
soubory ke stazeni
privesky dp2