Lave menu


Předmluva

Již sto čtyřicet pět let nosí tato země nové národy... Sto dvacet let uplynulo od doby, kdy vyhnanci ze světa Britanie opustili své domovy a vydali se hledat nový svět, ve kterém by znovu obnovili zašlou krásu a moc svých království. Dávno zničená stará města - Britain, Yew, Trinsic či Minoc již neexistují, v rozvaliny je proměnily hordy démonů. A přece, jejich obrazy jsou stále v našich myslích.

Nová země byla příslibem nového, lepšího života. Ve své štědrosti dala vzniknout novým civilizacím. Avšak ani v těchto končinách nebylo vše tak snadné, jak uprchlíci doufali. Města rostou a padají do zapomnění a naopak zapomenuté národy znovu vystupují z hlubin na povrch. Tak tomu bylo i s Arapalem. Starobylou říší, která si chtěla podmanit svět a tato touha se jí stala osudnou. Pýcha předchází pád a říše Arapalu zmizela z povrchu zemského stejně rychle, jak získala svou moc. Po několika staletích už všichni věřili, že Arapalská říše nadobro zanikla. Svět doufal, že už nikdy tuto prokletou rasu nespatří, avšak i ty nejhorší noční můry se mohou změnit ve skutečnost. Arapal znovu povstal a se silou větrné bouře se vydal obnovit svou zašlou slávu a moc. Mnohé národy se mu postavily na odpor, avšak proti těmto nadlidským tvorům byli i ti nejudatnější bojovníci bezmocní. Ani dva nejvýznamnější městské státy, Toor a Merhaba, nemohly odolat po staletí rostoucí síle. Ve světě padalo jedno město po druhém až nezbyl nikdo, kdo by mohl Arapal zastavit. Tím se dovršila dávná legenda a Arapal získal neomezenou moc nad celým kontinentem.

V lesích zbylo jen několik slabých míst skrytého odboje. A v těchto místech přežívala naděje na nový řád světa a obnovu starých pořádků. Jedním z takových míst je osada Luminor, kterou národy vybudovaly ke konci války, aby se měly kde ukrýt a později se stala zrodem odboje. Arapalská nadvláda sice drží kontinent v ocelových kleštích, ale nic není ztraceno... Z příkladu Arapalu se lze něčemu přiučit, totiž že teprve čas ukáže, jak silná a jednotná je vláda tyrana a že čas může pomoci všem, kteří se pečlivě připravují na změnu. S postupem času totiž odboj sílí a nyní nastává ten pravý čas na vzpouru. Přidej se i ty, hrdinný dobrodruhu, a přidej svůj meč, luk, či knihu kouzel. Třeba to budeš právě ty, kdo rozhodne a přinutí Arapal zalézt znovu pod zem, kam patří!

Novinky

  17.08.2017, Posun v bádání, Události

  Rial stál před Gheerskou školou Magie a téměř se bál vzít za kliku. Jak dlouho už tu nebyl? Nadechl se a otevřel dveře. Kalime ho obdařila úsměvem a okamžitě mu vyšla vstříc, aby ho objala.
  "Jsem rád, že jsi v pořádku, regent mluvil o znepokojivých zprávách od dobrodruhů."
  "Jsem. Tady v Gheeru je bezpečně. Zatím."
  Když ji pustil, kývla hlavou ke dveřím vedle. Rial se pousmál. Teď ta méně příjemná část.
  V pracovně stáli čtyři mágové. Ritiena a Amelora znal, stejně tak Delanera, svého kolegu z merhabského odboje. Čtvrtá byla žena, tipoval ji na mágyni toorských. Všichni mluvili jeden přes druhého.
  "... tak by se to pole takhle nechovalo!"
  "Ale z toho, co víme od kerantských, se dá klidně usuzovat, že vibrace pole mohou znamenat obojí."
  "To jsou ale informace staré nejmíň 40 let, spíš víc. Nemůžeme počítat s tím, že se bariéra za tu dobu vůbec nezměnila, to by byl hazard se životem."
  "Však oni se najdou dobrovolníci, co to zkusí, a pak budeme vědět víc."
  "Amelore!"
  "Dobrý den," zkusil to Rial, ale nikdo mu nevěnoval pozornost. Odkašlal si, ale i to zaniklo v hádce přítomných mágů. Přimhouřil oči, zkoncentroval se a zašeptal tři krátká slůvka: "In Vas Por." Podlaha se zachvěla a všichni čtyři se k němu otočili. "Dobrý den, povídám," usmál se na ně.
  Bělovousý mág, nejstarší ze čtveřice, se zamračil. "Tohle kouzlo v domě?"
  "Nejsem žádný začátečník, Ritiene." Rozhlédl se po ostatních. "Generál Sarif mne pověřil, abych se k vám připojil při zkoumání bariéry. Moje oblast zájmu je sice jinde, ale dřív jsem měl i něco do činění s kerantskými krystaly, tak snad budu co platný. Můžete mne seznámit s tím, co máme?" Začli mluvit jeden přes druhého a Rial pozvedl ruku. "Delanere, můžeš to shrnout? A představit mne," usmál se na čarodějku.
  "Zaria, z Tooru," předběhla merhabského mága dotyčná.
  "Rial, kdysi z Gheeru, teď z Merhaby," odvětil a lehce se uklonil. Pak se podíval na svého kolegu.
  "Co máme..." Delaner si promnul vous. "Máme bariéru, o které nic nevíme a kterou máme projít, pár útržkovitých informací ze Zagan-Maru a nůž od našich generálů a regentů pod krkem."
  Historie se opakuje, pomyslel si Rial, když se Delaner pustil do podrobností. Vyčaruj z ničeho nic, mocný mágu. Nerad to přiznával, ale dal by půl Gheeru za pár zagan-marských mágů. Celý za kerantského. Nu což, snad postačí aspoň to, co nám Tern sehnal, pomyslel si, když pokládal před čtveřici užaslých mágů jeden z arapalských svazků. A to ještě nevědí, že v paláci jsou další. A krystal naladěný na Zagan-Mar.

  15.08.2017, Úprava kódu, System

  Změny
  - Runic Info - přidáno zobrazení všech vlastností u Očarovaného předmětu
  - Pošta - nastaveno vynechávání smazaných postav ze seznamu příjemců
  - RP Hodnocení - nastaveno vynechávání smazaných postav ze seznamu k ohodnocení
  - Postava - přidána tabulka zobrazující dovednosti, které postava má aktuálně naučené, pro rychlé použití

  Opravy
  - Pošta - oprava možnosti zaslání na speciální adresy v případě, že postava nemá nikoho pojmenovaného
  - Řemeslník - oprava červené barvy výrobků ve výrobním menu (zatím pouze vypnutí)
  - Perk - oprava ponechání perků získané ze Specializace při resetu všech perků

  14.08.2017, Sbírka, Události

  Město Gheer děkuje všem, co se zapojili do probíhající sbírky. Sbírka je tímto ukončena.

  Regent města Gheeru Tern

  7.08.2017, Úprava kódu, System

  Svět
  - Pevnost Dz’Monů - navýšeny magické předměty v pokladu, zkušenosti a body specializace za bránu

  Specializace
  - Přidána nová sekce Obecné znalosti, kde lze převést bouns z až tří vybraných schopností zvolené Specializace na volné body do systému Perků
  - Zvolená schopnost musí být plně aktivována (pět bodů vložených) a poté ji je možné zaměnit za 3 body do Perků
  - Jedná se spíše zatím o systém, který má nahrazovat finální před jeho vytvořením

  Emote
  - přidána možnost vytváření vlastního emotu
  - u vlastního emotu je možné vybrat název, emot, zvuk i animaci
  - aktuálně není možné používat animace na jízdním tvoru a zvuky v proměnách

  Změny
  - Bojovník/Vrah - 1, 2 - smazání zprávy v případě, že je cíl imunní na krvácení
  - Spirit - nastavení Come příkazu po přesunutí u podpůrného spirita
  - Fertile Dirt - snížení váhy na 0,1
  - Kněz - přidána zpráva zobrazující průběžné vybíjení nebo nabíjení Heal kouzla
  - Nekromant - přidána tabulka zobrazující počet aktivních tvorů vytvořených pomocí Animate Dead kouzla
  - Nekromant - nastaven jiný vzhled proměny Lich Form
  - Momentum Strike - nastavena procentuální účinnost Hit Spell vlastností při zásahu okolních cílů dle procenta provedeného zranění
  - Hřeben - zakázáno česání s pokrývkou na hlavě
  - Knockback - zrušeno omezení používání s úderem Whilrwind
  - Travel book - navýšen počet knih v prodeji
  - Rytíř/Kapitán - 1, 5 - snížení účinnosti na 5 Natural Protection

  Opravy
  - Kněz - oprava zobrazení násobku Healing Touch na předmětech a ve Vlastnostech
  - Xarhaaz - oprava chybné účinnosti Magic Affiliation na Healing Touch
  - Oprava možnosti přesunout se pryč z Luminoru/Foxhole bez dokončení úkolů
  - Jízdní zvíře - oprava situace, kdy kvůli zadanému povelu Come zvíře po zabití svého pána zůstalo v případě napadnutí stát namísto útěku
  - Vyvolaní tvorové - oprava aktivního příkazu Attack ihned po vyvolání
  - Obchodní síň - oprava zobrazení "Crafted by" 2x po sobě u oblečení
  - Obilí - oprava ponechání kvality
  - Štít - oprava zobrazení Block hodnoty dle durability
  - Mage amulet - oprava přidávání desetinásobné hodnoty odolností
  - Mephitis - oprava spawneru Mustanga

  Dodatek
  - Požadavky na změny postavy nebo předmětů realizované v rámci novinek z 1.7. bude možné ohlásit nejpozději do konce tohoto týdne (13.8.)
  - Prosíme všechny, kteří se s nějakým požadavkem už ohlásili, ale ještě jim nebylo vyhověno, aby zopakovali znovu žádost skrze Page ve hře, děkuji.

  7.08.2017, Sbírka, Události

  Město Gheer děkuje všem, co se zapojili do probíhající sbírky.
  Železo, hřebíky, látka a kameny jsou zajištěné v požadovaném množství.

  Dále potřebujeme zajistit ještě:
  8000 dřeva
  1300 lněné příze
  1500 vosku
  2000 nasoleného masa
  peníze

  Regent města Gheeru Tern

forum dp2 ozveny dp2 obchodna vyveska
soubory ke stazeni
privesky dp2