Lave menu


Předmluva

Již sto čtyřicet pět let nosí tato země nové národy... Sto dvacet let uplynulo od doby, kdy vyhnanci ze světa Britanie opustili své domovy a vydali se hledat nový svět, ve kterém by znovu obnovili zašlou krásu a moc svých království. Dávno zničená stará města - Britain, Yew, Trinsic či Minoc již neexistují, v rozvaliny je proměnily hordy démonů. A přece, jejich obrazy jsou stále v našich myslích.

Nová země byla příslibem nového, lepšího života. Ve své štědrosti dala vzniknout novým civilizacím. Avšak ani v těchto končinách nebylo vše tak snadné, jak uprchlíci doufali. Města rostou a padají do zapomnění a naopak zapomenuté národy znovu vystupují z hlubin na povrch. Tak tomu bylo i s Arapalem. Starobylou říší, která si chtěla podmanit svět a tato touha se jí stala osudnou. Pýcha předchází pád a říše Arapalu zmizela z povrchu zemského stejně rychle, jak získala svou moc. Po několika staletích už všichni věřili, že Arapalská říše nadobro zanikla. Svět doufal, že už nikdy tuto prokletou rasu nespatří, avšak i ty nejhorší noční můry se mohou změnit ve skutečnost. Arapal znovu povstal a se silou větrné bouře se vydal obnovit svou zašlou slávu a moc. Mnohé národy se mu postavily na odpor, avšak proti těmto nadlidským tvorům byli i ti nejudatnější bojovníci bezmocní. Ani dva nejvýznamnější městské státy, Toor a Merhaba, nemohly odolat po staletí rostoucí síle. Ve světě padalo jedno město po druhém až nezbyl nikdo, kdo by mohl Arapal zastavit. Tím se dovršila dávná legenda a Arapal získal neomezenou moc nad celým kontinentem.

V lesích zbylo jen několik slabých míst skrytého odboje. A v těchto místech přežívala naděje na nový řád světa a obnovu starých pořádků. Jedním z takových míst je osada Luminor, kterou národy vybudovaly ke konci války, aby se měly kde ukrýt a později se stala zrodem odboje. Arapalská nadvláda sice drží kontinent v ocelových kleštích, ale nic není ztraceno... Z příkladu Arapalu se lze něčemu přiučit, totiž že teprve čas ukáže, jak silná a jednotná je vláda tyrana a že čas může pomoci všem, kteří se pečlivě připravují na změnu. S postupem času totiž odboj sílí a nyní nastává ten pravý čas na vzpouru. Přidej se i ty, hrdinný dobrodruhu, a přidej svůj meč, luk, či knihu kouzel. Třeba to budeš právě ty, kdo rozhodne a přinutí Arapal zalézt znovu pod zem, kam patří!

Novinky

  25.05.2016, Úprava kódu, System

  Svět
  - Došlo k otevření dvou nových dungeonů a to Hagart a druhé podlaží Hadích strážců.
  - Pro toto nové otevření, než dojde k vhodnému nastavení obtížnosti a odměn, byla nastavena ochrana díky které není možné v těchto dungeonech přijít o tělo. Při smrti postavy uvnitř dungeonu se všechny předměty z těla automaticky přesunou a bude je postava mít u sebe při oživení.
  - Hadí strážci mají středně těžkou obtížnost a Hagart se bude řadit mezi aktuálně nejtěžší.
  - V Hagartu bude aktuálně za pokoření možné získat 1x 115 náhodný svitek moci. Později bude tento počet upraven aby bylo možné získat až 3 svitky.

  Změny
  - Dovednosti - zrychlen růst všech dovedností
  - Tinkering - umožněna hromadná výroba pro Gears a Spring
  - Oživení - při oživení u léčitele nebo za pomocí kříže dojde vždy k doplnění životů na maximum
  - Animal Taming - bylo nastaveno aby všechna zvířata i tvorové rozuměli všem jazykům

  Opravy
  - Sud s pitím - oprava zobrazení obsahu v sudu s pitím
  - Farea - oprava neaktuálních údajů v tabulce spirita
  - Zkušenosti - oprava chyby se špatným přepočtem zkušeností za zabití silnějších monster u hráčů s vysokou úrovní

  13.05.2016, Stránky, General

  Forum
  Proběhlo zveřejnění všech rasových sekcí na fóru aby do nich mohl nahlížet každý uživatel. Důvodem k tomu je, že systém pro členství dle rasy, kterou má postava, byl zbytečně komplikovaný a s nárustem možných postav na účtě až na tři je toto omezení téměř zbytečné.
  Doufáme, že se tyto sekce využijí pro plánování rasových událostí, propagaci cechů, vašich příběhů nebo debatě o dané rase.

  Web
  - Bestiář - doplněny informace ohledně ledového ještěra
  - Mapa Gheeru - Přidána nová stránka popisující budovy a místa ve městě. Také je zde soupis většiny úkolů, které lze zde obstarat.
  - Roční odměny - Vytvořena nová stránka shrnující odměny pro hráče za dlouhodobé hraní.
  - Štěstí - Nová stránka shrnující funkčnost vlastnosti štěstí ve hře.
  - Tirus - vytvořena stránka ohledně tohoto mistra boje a jeho úkolech
  - Dovednosti - úprava textu a doplnění informací o lekcích, poplatcích a mistrech.
  - Následně proběhlo pár drobných doplnění a aktualizací některých informací a uspořádání odkazů v menu

  6.05.2016, Zlaté mince, Události

  Gheerská banka oznamuje do odvolání pozastavení vydávání zlatých mincí při směně nebo prodeji. Zlaté mince budou nadále přijímány pro obchod nebo směnu ve stejné hodnotě 100 stříbrných nebo 10000 měděných mincí.

  Arag,
  správce Gheeru

  4.05.2016, Úprava kódu, System

  Svět
  - Do světa přidány dva noví tvorové Oni a Sněžný tvor

  Gwali
  - Byly přidány tři nové proměny určené pro používání magie. Tyto proměny jsou Sněžný tvor, Oni a Ophidiání šaman.
  - Staty v proměně Gorily byly upraveny aby byla tato proměna vhodná pro použití magie.

  Insurance
  - Použití příkazu .InsuranceList nyní otevře tabulku, kde lze spravovat všechny funkce spojené s pojištěním a také obsahuje výpis všech pojistitelných předmětů, které má postava právě u sebe, s informací zdali předmět je nebo není pojištěný.
  - Zrušena podmínka úrovně pro jisté zachránění pojištěného runického předmětu ze ztracené mrtvoly. Všechny runické předměty se tak při ztrátě těla vždy uschovají k možné vykoupení.

  Dům/Tábor
  - do menu domů a táborů byla přidána nová funkce umožňující navýšit nebo snížit výšku cíleného předmětu uzamčeného v domě nebo táboře

  Změny
  - Identifikace - identifikace předmětu za pomocí svitku je nyní možno provádět hromadně zacílením kontejneru ve kterém se neidentifikované předměty nachází
  - Bílý jelen - úprava doby spawneru a výběru nového místa

  Opravy
  - Vlastnosti - oprava ukazování Human LRC bonusu
  - Sedlo - oprava překlepu v textu
  - Nearentil - oprava nemožnosti splnit úkol se zabitím pavoučí matky
  - Jídlo - byla provedena oprava aby doba po kterou je postava najezena z nemasového jídla se nesnižovala, pokud není ve hře
  - Poptávka - oprava poškození váhy postavy při provedení prodeje
  - Poptávka - oprava prodeje orbů
  - Poptávka - oprava občasného zamrzání postavy při provedení prodeje

  25.04.2016, Úprava kódu, System

  Svět
  - Byl navýšen počet, nebo přidány nové volně dostupné spawnery pro následující monstra: mrazivá nicota, kaze kemono, ledový trol, oživlé krystaly, gazer stařešina, živel ohně, hnijící mrtvola, přízrak, stín, spektra, vířící krev, rai ju a zuřivý ent

  Bard
  - K hraní muziky (použití nástroje dvojklikem) přidána vlastnost zvyšující štěstí okolních postav
  - Navýšené štěstí pro všechny postavy, které uslyší hudbu, je polovina z štěstí barda ovlivněné hodnotou dovednosti Musicianship
  - Bard nemůže zvýšit štěstí sám sobě a více bardů nemůže sečíst svůj efekt

  Gold/Titan aura
  - Pro složený komplet aury byla přidána nová vlastnost, která zdvojnásobuje štěstí získané ze zbroje

  Změny
  - Tirus - snížen počet monster potřebných pro zabití k dokončení úkolu u úkolů na zabití přízraků, stínů, spekter a ledových trolů
  - Vlastnosti - doplnění hodnot Parry postavy
  - Vlastnosti - doplnění hodnot Štěstí postavy
  - Vlastnosti - doplnění hodnot Regenerací postavy
  - Vlastnosti - přidána možnost k otočení zobrazení, které tak udává údaj o tom co vše přidává v součtu zbroj, perky atd.
  - Vlastnosti - přidáno přepočítávání hodnot z předmětů pro rasovou schopnost Xarhaazů
  - Papoušek - vylepšení mluvení, učení opakování
  - Štěstí - navýšena účinnost o 10% šance na 1000 lucku

  Opravy
  - Papoušek - oprava diakritiky
  - Štěstí - oprava použití správné hodnoty při použití provokace, petů nebo summonů
  - Nearentil - oprava překlepu v textu

forum dp2 ozveny dp2 obchodna vyveska
soubory ke stazeni
privesky dp2