Lave menu


Předmluva

Již sto čtyřicet pět let nosí tato země nové národy... Sto dvacet let uplynulo od doby, kdy vyhnanci ze světa Britanie opustili své domovy a vydali se hledat nový svět, ve kterém by znovu obnovili zašlou krásu a moc svých království. Dávno zničená stará města - Britain, Yew, Trinsic či Minoc již neexistují, v rozvaliny je proměnily hordy démonů. A přece, jejich obrazy jsou stále v našich myslích.

Nová země byla příslibem nového, lepšího života. Ve své štědrosti dala vzniknout novým civilizacím. Avšak ani v těchto končinách nebylo vše tak snadné, jak uprchlíci doufali. Města rostou a padají do zapomnění a naopak zapomenuté národy znovu vystupují z hlubin na povrch. Tak tomu bylo i s Arapalem. Starobylou říší, která si chtěla podmanit svět a tato touha se jí stala osudnou. Pýcha předchází pád a říše Arapalu zmizela z povrchu zemského stejně rychle, jak získala svou moc. Po několika staletích už všichni věřili, že Arapalská říše nadobro zanikla. Svět doufal, že už nikdy tuto prokletou rasu nespatří, avšak i ty nejhorší noční můry se mohou změnit ve skutečnost. Arapal znovu povstal a se silou větrné bouře se vydal obnovit svou zašlou slávu a moc. Mnohé národy se mu postavily na odpor, avšak proti těmto nadlidským tvorům byli i ti nejudatnější bojovníci bezmocní. Ani dva nejvýznamnější městské státy, Toor a Merhaba, nemohly odolat po staletí rostoucí síle. Ve světě padalo jedno město po druhém až nezbyl nikdo, kdo by mohl Arapal zastavit. Tím se dovršila dávná legenda a Arapal získal neomezenou moc nad celým kontinentem.

V lesích zbylo jen několik slabých míst skrytého odboje. A v těchto místech přežívala naděje na nový řád světa a obnovu starých pořádků. Jedním z takových míst je osada Luminor, kterou národy vybudovaly ke konci války, aby se měly kde ukrýt a později se stala zrodem odboje. Arapalská nadvláda sice drží kontinent v ocelových kleštích, ale nic není ztraceno... Z příkladu Arapalu se lze něčemu přiučit, totiž že teprve čas ukáže, jak silná a jednotná je vláda tyrana a že čas může pomoci všem, kteří se pečlivě připravují na změnu. S postupem času totiž odboj sílí a nyní nastává ten pravý čas na vzpouru. Přidej se i ty, hrdinný dobrodruhu, a přidej svůj meč, luk, či knihu kouzel. Třeba to budeš právě ty, kdo rozhodne a přinutí Arapal zalézt znovu pod zem, kam patří!

Novinky

  26.05.2017, Dlouhá noc, Události

  Několik posledních nocí spal špatně. Špatně i na poměry někoho, komu stačí dvě až tři hodiny spánku denně. Nedočkavě totiž čekal na jakékoli novinky ze severní věže, od mágů. Kolik dnů už měli k dispozici jeho dýku? Dal jim ji brzy po svém návratu z pevniny a od té doby slyšel jen samé špatné zprávy. Zatraceně, i on cítil, že se v té zbrani ukrývá síla. Síla, která je pro něj skrytá jakoby za oponou. Tak to přeci nesmí zůstat navždy. Tolik chtěl pocítit, jaké to je svírat v ruce magickou zbraň a cítit tu sílu v ní proudící. Bude to podobné jako ta síla, co proudila v něm samotném? Stále nepřestával doufat...
  Teď ale jen potřepal hlavou a vrátil se myšlenkami zpět do přítomnosti. Arrmonova paranoia přenesla na lordství tolik nepodstatných věcí, že se tomu snad nikdy nepřestával divit. Postupně je odbourá, ale není možné změnit svět za jednu noc. Účetnictví. Reporty o tom, kolik která posádka projedla, kolik spotřebovala zdravotnického materiálu. Žádosti od velkých rodin, stejně jako od prostého lidu. Už slyšel stížnosti, že nemá správně určené priority - nikdo mu to ale ještě neřekl do očí, dostalo se to k němu zprostředkovaně přes Worrmona. Gerwyn si ale byl jistý, že ON má priority správné. Vzal do ruky žádosti prostého lidu, těmi začne - stejně jako téměř každý den. Dnes tu bude zase nejspíš až do noci. Doufal však, že ho alespoň na okamžik navštíví jeho drahá žena. A třeba se mu podaří ji přesvědčit, aby se trochu více zapojila?
  A do toho by tak rád znovu odplul. Dohoda se rýsuje stále lépe, už aby byla podepsaná a jeho místo v dějinách je pojištěné. Mír. Docela sladká představa.
  Venku začala obloha pomalu světlat s přicházejícím dnem...

  17.05.2017, Aktualizace souborů, General

  - Byla provedena oprava grafiky Kápě. Aktualizujte si soubory pomocí DP2 Auto Update programu

  16.05.2017, Návrat, Události

  Skalborská pevnost. John už ji měl vlastně docela rád. Stoupal po chladném kamenném schodišti s Hammarem po svém boku, ale myšlenkami se toulal spíš ve sklepení, v místech, kde drželi zajaté Arapalce. Potřásl hlavou. Nejdřív povinnosti.
  Čekali na ně oba generálové, Orias se svým chladným zájmem a Sarif se svým chladným nezájmem. Johna by vážně zajímalo, jak se Oriasovi podařilo Sarifa přesvědčit o potřebě míru. Každopádně toorského generála obdivoval - podporu měl slabší, přesto to byl on, kdo nyní udával tempo. Alespoň na pevnině.
  Setkání bylo krátké a spíše zdvořilostní. Samozřejmě, Hammar stál celou dobu vedle nich a tiše naslouchal, pokud nebyl tázán. A byť si měl brát Oriasovu dceru, pořád to byl Gerwynův člověk.
  Stárnoucí generál se za Johnem ovšem zastavil později, sotva dohlédl na to, že se Hammar v pořádku ubytoval.
  "Budu chtít hlášení. Co nejdřív," oznámil.
  "S tím počítám, generále. Pustím se do něj, jakmile dorazím do Gheeru."
  Orias kývl. "Máš na to dnešek a půlku zítřka. Večer si o tom pobytu poslechneme, já, Tern a Sarif, ale to hlášení chci mít v ruce ještě předtím. A na čtvrtek ohlásíme schůzi v Gheeru, otevřenou. Budeš tam mluvit hlavně Ty, o tom, jací jsou Arapalci, jaký je Zagan-Mar, tak s tím počítej."
  John polkl a kývl. Byl rád bavič, ale tohle znělo na jeho gusto příliš zodpovědně.

  Později se na vývěsce objevil nový vzkaz:

  Ve čtvrtek 18. od osmi hodin jste zváni k setkání se zástupcem skupiny, která byla v rámci mírových jednání vyslána do Arapalské říše. Setkání proběhne v gheerském paláci v jednací síni v přízemí vlevo.
  Za odboj Tern, regent Gheeru

  14.05.2017, Úprava kódu, System

  Aktualizace souborů
  - Aktualizujte si soubory pomocí DP2 Auto Update programu

  Mustangové
  - Ve vybraných dungeonech je možné nalézt mustangy vhodné ke zkrocení
  - Mustanga je předem nutné nakrmit zlatým jablkem, aby se zkrotit nechal

  Koně, lamy a ostardové
  - Tito tvorové nyní nesou rozlišení svého pohlaví, viditelné po najetí myší na zvíře
  - U zvířat volně v přírodě je pohlaví nastaveno náhodně
  - U zakoupených koní není pohlaví předem určeno a je možné pomocí příkazu ".Pohlavi samec/samice" ho po koupi určit
  - Stejným příkazem je také možné určit pohlaví pro již existující a získané zvíře, které doposud určené pohlaví nemá
  - Nenastavené zvěři bude pohlaví náhodně zvoleno se zavedením systému chovu zvířat

  Aukce
  - Přidána tlačítka k posouvání na předchozí nebo další předmět při rozkliknutí detailu předmětu
  - Přidáno filtrování na předměty dle magické úrovně
  - U funkce vyhledávání byla přidána možnost zadání vyhledávání více parametrech pomocí znaku plus (+). Příklad použití "damage+lower" vyhledá předměty, které obsahují výrazy "damage" i "lower" zároveň.
  - Přidána možnost hromadného přidání magických předmětů v nabídce Vytvoření prodeje. Touto funkcí je možné zacílit kontejner, který má postava u sebe, kde dojde k prohledání všech magických předmětů a budou rozděleny ve zobrazené nabídce dle typu (zbroj/zbraň/šperk), dle provedené magické identifikace a dle magické úrovně předmětu. U každé takto rozdělené položky je pak zobrazené množstí, které byly nalezeny, a je možné zadat požadovanou cenu pro prodej všech těchto předmětů. Následně po potvrzení provedení prodeje budou předměty ze všechn položek, u kterých je zadána cena, jednotlivě přidány do prodeje v Kupní síni.
  - Oprava vyhledávání aby provedené hledání vyhledávalo jen ve vybrané kategorii

  Hagart (10. 5. 2017)
  - zrušena všechna monstra na náměstí a byl ponechán pouze hlavní boss
  - snížen počet Succub a Experimentů v předzávěrečné části
  - rozmístěno pár Succub v menším počtu skrze dungeon

  Gamar
  - Došlo k předělání kontextového menu k vybrání položky na dialogové menu.
  - Přidána možnost resetování specializace (body i úrovně zůstanou ponechány). Toto je možné za poplatek 1 zlatého využívat nad rámec jednoho volného resetu za den (pomocí příkazu .specreset)
  - Přidána možnost převychování papouška.

  Změny
  - Stavění - přidáno větší množství nových komponentů pro výstavbu (oblouky zdí, nové podlahy)
  - Domy - přidáno větší množství nových komponentů pro výstavbu (oblouky zdí, nové podlahy)
  - Gwal - nastavena pomalá rychlost pohybu při chůzi ve stínu v proměně srny nebo jelena
  - Očarované předměty - při nabití se nyní přičítá čas navíc za získanou úroveň runického předměty (minimální úroveň pro bonus je 200)
  - Summon Daemon - upravení démonových pomocníků, aby měly modré jméno
  - Animate Dead - vyvolaní nemrtví mají nyní vždy modré jméno
  - Heavy Crossbow - změna speciálních úderů na Armor Ignore a Concussion Blow

  Opravy
  - Magické hole - oprava zobrazení vlastností LRC a LMC
  - Vývěska - oprava opakovaného otevírání při opakovaném poklikání
  - Střelné zbraně - oprava chyby ve výpočtu poplatku staminy za výstřel
  - Lišta - oprava automatické změny grafiky u ikony Language příkazu
  - Fire Field - oprava léčení nepřátelských tvorů při použití léčivé ohnivé zdi od Kněze
  - Sloučit - oprava nelogické možnosti sloučit předmět sám do sebe
  - Runické předměty - oprava přidávání atributů z runických vlastností
  - Očarované předměty - oprava zobrazení času nabití
  - Očarované předměty - oprava přidávání atributů z magických vlastností i když předmět není nabitý
  - Očarované předměty - oprava vizuálního dvojitého snížení runických vlatsností při spojení s magickým předmět, které vznikalo, pokud předmět byl nabitý
  - Vyvolávač - oprava možnosti kouzlení se střelnou zbraní v ruce při zvolené specializaci
  - Zaklínač - oprava možnosti pohybu při kouzlení, které bylo špatně vázané na životy namísto manu
  - Bublinka - oprava možného pádu serveru při zabití vyvolaných tvorů plošným zraněním
  - Pasti - oprava možného pádu serveru při zabití vyvolaných tvorů plošným zraněním
  - Kritický zásah - oprava správného rozpoznání Armor Ignore a Lightning strike bonusového zranění k blokování možnosti Kritického zásahu
  - Prastarý ghůl - oprava rychlosti pohybu

  13.05.2017, Stížnost, Události

  Za strážným zaklaply dveře a regent Gheeru Tern si znaveně promnul spánky. Arapalskej aby vzal tu zodpovědnost... Potřásl hlavou.
  Prošel hlášení, která mu donesli dva strážní, kteří měli přede dvěma dny noční službu. Pak se podíval na hlášení, které mu sepsal Lucius. Obohatil stížnost o jméno onoho Xarhaaze a dokonce ji rozšířil i o jeho kumpána. O tom Gwalovi Lucius už také něco slyšel, divoká povaha. Tern znovu promnul spánky a krátce pohlédl ke dveřím, za kterými normálně sedává John. Jeho radu by uvítal, ale jeho pobočník byl na Zagan-Maru.
  Znovu se zadíval do těch tří hlášení a do stížnosti, kterou přinesl poslíček. Plašení zvěře, oběžování stráží, rozmisťování výbušných pastí v samém centru města. U toho Xarhaaze se ani nejednalo o první prohřešek. Mír je hrozná nuda. Asi by měl vymyslet nějaké veřejně prospěšné práce, když jsou dobrodruzi tak nevybití. Semkl rty, odsunul hlášení stranou, podal si tři prázdné pergameny a začal psát.
  Zapečetěné dopisy později odnesl poslíček gheerské pošty.

forum dp2 ozveny dp2 obchodna vyveska
soubory ke stazeni
privesky dp2