Lave menu


Předmluva

Již sto čtyřicet pět let nosí tato země nové národy... Sto dvacet let uplynulo od doby, kdy vyhnanci ze světa Britanie opustili své domovy a vydali se hledat nový svět, ve kterém by znovu obnovili zašlou krásu a moc svých království. Dávno zničená stará města - Britain, Yew, Trinsic či Minoc již neexistují, v rozvaliny je proměnily hordy démonů. A přece, jejich obrazy jsou stále v našich myslích.

Nová země byla příslibem nového, lepšího života. Ve své štědrosti dala vzniknout novým civilizacím. Avšak ani v těchto končinách nebylo vše tak snadné, jak uprchlíci doufali. Města rostou a padají do zapomnění a naopak zapomenuté národy znovu vystupují z hlubin na povrch. Tak tomu bylo i s Arapalem. Starobylou říší, která si chtěla podmanit svět a tato touha se jí stala osudnou. Pýcha předchází pád a říše Arapalu zmizela z povrchu zemského stejně rychle, jak získala svou moc. Po několika staletích už všichni věřili, že Arapalská říše nadobro zanikla. Svět doufal, že už nikdy tuto prokletou rasu nespatří, avšak i ty nejhorší noční můry se mohou změnit ve skutečnost. Arapal znovu povstal a se silou větrné bouře se vydal obnovit svou zašlou slávu a moc. Mnohé národy se mu postavily na odpor, avšak proti těmto nadlidským tvorům byli i ti nejudatnější bojovníci bezmocní. Ani dva nejvýznamnější městské státy, Toor a Merhaba, nemohly odolat po staletí rostoucí síle. Ve světě padalo jedno město po druhém až nezbyl nikdo, kdo by mohl Arapal zastavit. Tím se dovršila dávná legenda a Arapal získal neomezenou moc nad celým kontinentem.

V lesích zbylo jen několik slabých míst skrytého odboje. A v těchto místech přežívala naděje na nový řád světa a obnovu starých pořádků. Jedním z takových míst je osada Luminor, kterou národy vybudovaly ke konci války, aby se měly kde ukrýt a později se stala zrodem odboje. Arapalská nadvláda sice drží kontinent v ocelových kleštích, ale nic není ztraceno... Z příkladu Arapalu se lze něčemu přiučit, totiž že teprve čas ukáže, jak silná a jednotná je vláda tyrana a že čas může pomoci všem, kteří se pečlivě připravují na změnu. S postupem času totiž odboj sílí a nyní nastává ten pravý čas na vzpouru. Přidej se i ty, hrdinný dobrodruhu, a přidej svůj meč, luk, či knihu kouzel. Třeba to budeš právě ty, kdo rozhodne a přinutí Arapal zalézt znovu pod zem, kam patří!

Novinky

  21.01.2017, Porada, Události

  V neděli v osm večer se v paláci bude konat další porada obrany města. Generál Sarif

  20.01.2017, Ráno jako z děla, Události

  Bylo časné ráno, slunce se zvolna nořilo nad horizont skalborského úvalu. Slavík na větvi dubu si čechral zobákem peří. Když byl patřičně upraven, zvedl hlavu k nebi, aby svým zpěvem pozdravil nový den, ale než stihl zatrylkovat první noty, vzduch prořízla rána jako z děla.
  V krátkém sledu po první ráně násladovalo několik dalších, opravdu z děla, a brzy po nich svistot šípů a výkřiky raněných.
  Zvuky boje se rozléhaly údolím celý den. Za tmy zeslábly, ale ani tehdy neodezněly zcela. Uprostřed noci nebe prozářily plameny a ráno se boj rozproudil nanovo.

  18.01.2017, Návrat, Události

  Když se včera objevil na gheerském náměstí, zalila ho zvláštní směsice pocitů. Bylo nezvyklé vidět na náměstí toorské a merhabské uniformy. Už už mířil do své pracovny, ale včas se zarazil. Nejdřív musí napsat vzkaz. Málem vrazil do Zoraie, který si procvičoval zaklínadla, která získali od Glirrda. Pro sebe se usmál a vyrazil k vývěsce.
  Když na ni umístil vzkaz, zamířil odhodlaně ke své pracovně. Zamračil se, když klika nepovolila pod jeho stiskem, ale pak se lehce klepl holí do čela. Jistě, že nejsou tady, v domě u západní hradby, která nejpravděpodobněji bude čelit útoku.
  Našel své kolegy v mágské věži v severní části města. Stiskl Kalime v objetí a na krátký okamžik byl jednoduše šťastný.

  Dnes ráno si ho zavolal generál Sarif.
  "Odpočatý?" vybafl na Riala. Mág se pousmál a kývl. "Dobře. Dneska svoláváš mágy na odblokování krystalů?" Rial znovu pokývl, vypadalo to, že Sarif si dnes vystačí se slovy sám. "Tak to posuň, chci na osmou svolat poradu. Vyrazíte hned po ní. A buď tam taky."
  "Nevím, jestli nám zbude dost času," namítl Rial, ale generál rázným gestem dal najevo, že krystaly prostě počkají.
  "Co zvládnete, to zvládnete. Ale nevyrazíte dřív, dokud nebudete mít aktuální informace. Po Vránách se slehla zem a nevíme, co se děje u Skalboru. Uvidíme, co naši zvědi zjistí během dneška. Až pak vás pustím," ukončil Sarif. Rial si pomyslel, že vypadá vyčerpaně, ale i přesto myslel v první řadě na bezpečí svých lidí. Mág pronesl pár tichých posilňujících kouzel. Generál se na něj lehce usmál. "Myslím, že tohle nebude stačit, ale děkuji Ti, Riale."
  "Stejně mám cestu do města, tak řeknu Illii, aby Vám něco namíchala. I když spánek by Vám prospěl lépe." "Na spánek není čas. Lektvary budou muset postačit. To je vše, můžeš jít."

  Později se na vývěsce objevily dva vzkazy - Rial odsouval setkání mágů a Sarif svolával poradu na osmou do paláce.

  17.01.2017, Očekávaní hosté, Události

  Jakmile stopař ucítil nebezpečí, ten tetelivý pocit v útrobách, přesně věděl, co se děje. Skryl se v rokli v toorských skalách, která byla jeho dnešní pozorovatelnou, a vyčkával. Tohle předpokládali, ale přesto ho sevřel strach, když kolem něj svítáním proplouvaly arapalské koráby. Jeden, druhý, třetí. Viděl hlavně děl, ozbrojence s hněvem v očích. Kolik jich může být na palubách?

  A otázka nejdůležitější: S jakým cílem připluli?

  16.01.2017, Vrány, Události

  V pevnosti jihovýchodně od Skalboru prožili krušnou noc. Večer se kolem prohnala hlídka Arapalců a z lesa se ozývaly neklamné zvuky boje. Několik hlídek se nepřišlo vystřídat. Z Gheeru dnes nedorazily žádné rozkazy. Průzkumník, kterého poslali zjistit, co se děje, se taky nevrátil.
  V poledne se u pevnosti ukázal jakýsi muž. Motal se chvíli kolem vrat a když zmizel, Vrány našly na vratech vzkaz.
  Velitel nad ním chvíli hloubal, nevěřícně zakroutil hlavou a hodil ho do ohně. V rychlosti pobalil svou výbavu a s ostatními muži vyrazili z pevnosti ven.

forum dp2 ozveny dp2 obchodna vyveska
soubory ke stazeni
privesky dp2