Lave menu


Předmluva

Již sto čtyřicet pět let nosí tato země nové národy... Sto dvacet let uplynulo od doby, kdy vyhnanci ze světa Britanie opustili své domovy a vydali se hledat nový svět, ve kterém by znovu obnovili zašlou krásu a moc svých království. Dávno zničená stará města - Britain, Yew, Trinsic či Minoc již neexistují, v rozvaliny je proměnily hordy démonů. A přece, jejich obrazy jsou stále v našich myslích.

Nová země byla příslibem nového, lepšího života. Ve své štědrosti dala vzniknout novým civilizacím. Avšak ani v těchto končinách nebylo vše tak snadné, jak uprchlíci doufali. Města rostou a padají do zapomnění a naopak zapomenuté národy znovu vystupují z hlubin na povrch. Tak tomu bylo i s Arapalem. Starobylou říší, která si chtěla podmanit svět a tato touha se jí stala osudnou. Pýcha předchází pád a říše Arapalu zmizela z povrchu zemského stejně rychle, jak získala svou moc. Po několika staletích už všichni věřili, že Arapalská říše nadobro zanikla. Svět doufal, že už nikdy tuto prokletou rasu nespatří, avšak i ty nejhorší noční můry se mohou změnit ve skutečnost. Arapal znovu povstal a se silou větrné bouře se vydal obnovit svou zašlou slávu a moc. Mnohé národy se mu postavily na odpor, avšak proti těmto nadlidským tvorům byli i ti nejudatnější bojovníci bezmocní. Ani dva nejvýznamnější městské státy, Toor a Merhaba, nemohly odolat po staletí rostoucí síle. Ve světě padalo jedno město po druhém až nezbyl nikdo, kdo by mohl Arapal zastavit. Tím se dovršila dávná legenda a Arapal získal neomezenou moc nad celým kontinentem.

V lesích zbylo jen několik slabých míst skrytého odboje. A v těchto místech přežívala naděje na nový řád světa a obnovu starých pořádků. Jedním z takových míst je osada Luminor, kterou národy vybudovaly ke konci války, aby se měly kde ukrýt a později se stala zrodem odboje. Arapalská nadvláda sice drží kontinent v ocelových kleštích, ale nic není ztraceno... Z příkladu Arapalu se lze něčemu přiučit, totiž že teprve čas ukáže, jak silná a jednotná je vláda tyrana a že čas může pomoci všem, kteří se pečlivě připravují na změnu. S postupem času totiž odboj sílí a nyní nastává ten pravý čas na vzpouru. Přidej se i ty, hrdinný dobrodruhu, a přidej svůj meč, luk, či knihu kouzel. Třeba to budeš právě ty, kdo rozhodne a přinutí Arapal zalézt znovu pod zem, kam patří!

Novinky

  24.08.2016, Lovecký cech, Události

  Upozorňujeme, že zbylé získané trofeje bude možné odevzdat maximálně do páteční půlnoci. Trofeje odevzdané později nebudou započítány do lovecké soutěže.

  20.08.2016, Úprava kódu, System

  Svět
  - Opuštěný důl - došlo k usnadnění části předcházející mithrilové žíle
  - Soutěska lesních trolů - dočasně uzavřeno

  Změny
  - Animal Lore - přidáno zobrazení ostatních užitečných údajů o zvoleném tvoru (základní atributy, rychlost útoku, součet HCI a DCI)
  - Kniha krotitelských zakázek - přidána možnost řazení malých zakázek dle abecedy
  - Stájník - do menu pro výběr ustájených tvorů bylo přidáno zobrazení typu tvora o kterého se jedná
  - Achievementy - přidáno tlačítko k proklikání zobrazení součtu serverových údajů za všechny postavy

  Opravy
  - Mistr řemeslnického cechu - oprava prolínání textu při výběru dovednosti k zapsání
  - Domy - oprava stavění dveří
  - Carpentry - oprava popisku jednolůžkové zdobené postele
  - Kniha krotitelských zakázek - oprava nechtěného přesouvání na začátek knihy při každém vyndání zakázky
  - Farea - Spirit - oprava špatného počítání ovládácích slotů při pokusu o vyvolání
  - Animal Taming - oprava výpočtů získaných životů za snězený pamlsek
  - Animal Taming - oprava aby tvorové, kteří jedí maso, si pochutnaly i na tuhém masu
  - Tábor - oprava aby i zástupce tábora mohl přijímat nové členy do tábora
  - Vlastnosti - oprava zobrazení hodnoty Protection u xarhaaze
  - Předměty - oprava rozlišení jestli se předmět nachází u postavy nebo v bance pro některé případy

  17.08.2016, Zásilka, Události

  Kapitán stál za svým stolem a upřeně hleděl na strážnėho, kterému před chvílí skončila služba. V prstech držel několik kovových pírek a na stole ležel vak plný… lidských ostatků. "Proč jsi s hlášením čekal tak dlouho?," zeptal se klidně.
  "Nepřišlo mi důležité, že nějaký trhan poslal po dítěti hlavy pár banditů, pane. Myslel jsem…" "Tak ty jsi myslel!", přerušil jeho řeč kapitán a naklonil se nad stůl tak daleko, že drobné kapky jeho slin vyprsknutých ve vzteku doletěly až do vojákovy tváře. Ten stál jak solný sloup a mlčel. "Nemáš myslet! Máš poslouchat rozkazy!"
  "Ano pane, omlouvám se pane," vysoukal ze sebe voják.
  "A když jsi už myslel, nenapadlo tě si přečíst co stojí v tom dopise, že ne!," zařval kapitán a hodil po vojákovi srulovaný pergamen.
  "No, ne, no…"
  "Mluv srozumitelně!"
  "Ne, nenapadlo pane. A..."
  "A co?"
  "Já neumím číst pane!"
  "Cože neumíš? Proklatě, že já se vůbec ptám!," už o něco klidnější velitel si sedl a začal něco psát na čistý pergamen. Voják jen stál, nikdo mu nedal pokyn k odchodu. Trpělivě počkal až kapitán dopíše. Překvapilo ho, že mu pak velitel přes stůl ten vzkaz podal a ještě více to, že ho spolu se vším ostatním odnést do bývalého nevěstince. Nikdo přece nemohl tušit, že ho jeho noví obyvatelé děsí… Nebo mohl?

  Strážný nalezl ještě více než čekal. Jestli ho děsily rudé pláště, jak se asi cítil v okamžiku kdy se před ním zavlněl plášť zlatohnědý. Rozhodně se třásl, když nečekaný adresát četl pergameny. Ten z balíčku ho rozzuřil. O to překvapivější byl úsměv, který se mu na tváři ukázal když četl vzkaz od kapitána. Potom podíval se stále stejným úsměvem na strážného, kterému se téměř podlomila kolena.
  "Tvůj velitel tě tu omlouvá, že sice neumíš číst, ale sloužíš věrně," řekl tiše s tak typickým zpěvavým přízvukem.
  "A-a-ano pane," vysoukal ze sebe voják.
  "Také vyzdvihuje tvou sílu a zmiňuje, že nemáš rodinu."
  Voják mlčel.
  "Budeš sloužit lépe než si myslíš," pronesl arapalec a nedal vojákovi ani šanci otevřít ústa než ho srazil do bezvědomí jedinou ranou pěstí. On získá sílu a kapitán stráží odstrašující příklad. Oba vyhrají v situaci, která smrděla pro oba prohrou.

  15.08.2016, Stránky, General

  Úpravy na webu
  - Instalace - přidán postup pro řešení chyb se spuštěním
  - Soubory - přidán odkaz k proklikání na návod k instalaci a návodu pro razor
  - Příkazy - přidána informace o příkazu ".Titul"
  - Obchod - přidáno zobrazení ID předmětu

  Aktualizace webu dle systémových novinek
  - Gwali - přidány údaje pro magické a ostatní proměny a přidána proměna ledového ještěra
  - Farea - připsána nová vlastnost spirita umožňující všem tvorům skrze něj procházet
  - Tábor - přidány informace k získání stavebního povolení a přestavby stanu na dům, možnosti získání lepšího staveního materiálu pro stavby a náhledu dekorací
  - Další postavy - upraveny informace o aktuálních podmínkách a omezeních dalších postav
  - Zakázky - přepsány odměny za zakázky třetího stupně, doplněna nová možnost výměny zakázek a přidána informace o slučování nářadí
  - Specialní postavy - přidána informace o dráteníku Balidianovi
  - Pěstování rostlin - doplněna informace o možnosti barvení zbroje
  - Talenty - vymazání neaktivní dovednosti Item ID a aktualizace počtu možných talentů Fareana u dovednosti Inscription
  - Inscription - připsání nově získaných možností převzaté z Item Identification
  - Bestiář - aktualizace ovládacích slotů u hiryu a nightmare

  14.08.2016, Úprava kódu, System

  Změny
  - Animal Taming - do zakázek přidána možnost získat nový předmět "Vak na sedlo"
  - Krystal moci - umožněno používání krystalu na bojové tvory k navýšení jejich zkušeností
  - Vlastnosti - přidáno zobrazení Enhance Potions vlastnosti
  - Vlastnosti - doplněno zobrazení aury a amuletu u vlastnosti Protection
  - Tábor - pozměněn popis počtu stráží v táboře aby byl více srozumitelný
  - Tábor - v tabulce Dekorace bylo umožněno procházet náhled jednotlivých dekorací před koupí
  - Hraní hudby - byla přidána funkce k nahrávání právě hraných písní do zvolené knihy

  Opravy
  - Píšťala - opraveno používání na vzdálené bojové tvory
  - Diakritika - oprava znaků ve jméně v případě, že tvor mluvil
  - Košík na semínka - oprava ponechání kvality semínek obilí

forum dp2 ozveny dp2 obchodna vyveska
soubory ke stazeni
privesky dp2